Tarieven

De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling voor psychotherapie. U kan het best contact opnemen met uw ziekteverzekering om hiernaar te informeren.


In de media werd recent aangekondigd dat er een terugbetaling komt voor psychologische hulp. De overheid voorziet hiervoor een beperkt budget, waardoor op dit ogenblik helaas slechts 10 procent van alle klinisch psychologen en orthopedagogen in dit systeem kunnen starten en dit zal ook stapsgewijs gebeuren. Het is dus nog even afwachten hoe dit verder zal verlopen en wat de gevolgen zullen zijn voor onze praktijk. Zodra hier meer duidelijkheid over is, vermelden we dit hier. 


De tarieven die in De Waterwilg gehanteerd worden verschillen naargelang het aanbod.

Therapeutische Sessies


  • Individuele psychotherapie

                  Duur sessie: 50 minuten

                  Prijs: voor 18 u: 65 / 75 euro   

                  Prijs: na 18 u: 70 / 80 euro


  • Relatie,- ouder of gezinsgesprek:

                  Duur sessie: 60 minuten

                  Prijs voor 18 u: 70 euro     

                  Prijs na 18 u: 75 euro


  • Relatie,- ouder of gezinsgesprek:

                  Duur sessie: 90 minuten

                  Prijs voor 18 u: 100 eur

                  Prijs na 18 u: 105 euro
Indien u niet aanwezig kan zijn op een afspraak, willen wij u vriendelijk verzoeken deze 48 u op voorhand te annuleren bij de desbetreffende therapeut. Niet tijdig geannuleerde afspraken of onaangekondigde afwezigheden moeten helaas worden aangerekend. Wij hopen dat u hiervoor begrip kan opbrengen.

Overige


  • Individuele supervisie (Ilse Goossens)

                  Duur: 60 minuten

                  Prijs: 80 euro


  • Groepssupervisie (min. 3 en max 5 deelnemers)

                  Duur: in overleg

                  Prijs: 35 euro per student per uur


  • Observaties (klas, thuis ...)

                  Duur: 60 minuten

                  Prijs: 75 euro + kilometervergoeding


  • Schoolbespreking, overleg hulpverleners... :

                  Duur: 60 minuten

                  Prijs: 75 euro + kilometervergoeding

Betaling gebeurt steeds aan het einde van een sessie.