Tarieven

De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling voor psychotherapie. U kan het best contact opnemen met uw ziekteverzekering om hiernaar te informeren.


De tarieven die in De Waterwilg gehanteerd worden verschillen naargelang het aanbod.

Therapeutische Sessies


  • Individuele psychotherapie

                  Duur sessie: 50 minuten

                  Prijs: voor 18 u: 70 / 75 euro   

                  Prijs: na 18 u: 75 / 80 euro


  • Relatie,- ouder of gezinsgesprek:

                  Duur sessie: 60 minuten

                  Prijs voor 18 u: 75 euro     

                  Prijs na 18 u: 80 euro


  • Relatie,- ouder of gezinsgesprek:

                  Duur sessie: 90 minuten

                  Prijs voor 18 u: 105 eur

                  Prijs na 18 u: 110 euro
Indien u niet aanwezig kan zijn op een afspraak, willen wij u vriendelijk verzoeken deze 48 u op voorhand te annuleren bij de desbetreffende therapeut. Niet tijdig geannuleerde afspraken of onaangekondigde afwezigheden moeten helaas worden aangerekend. Wij hopen dat u hiervoor begrip kan opbrengen.

Overige


  • Individuele supervisie 

                  Duur: 60 minuten

                  Prijs: 75 / 80 euro


  • Groepssupervisie (min. 3 en max 5 deelnemers)

                  Duur: in overleg

                  Prijs: 40 euro per student per uur


  • Observaties (klas, thuis ...)

                  Duur: 60 minuten

                  Prijs: 75 euro + kilometervergoeding


  • Schoolbespreking, overleg hulpverleners... :

                  Duur: 60 minuten

                  Prijs: 75 euro + kilometervergoeding

Betaling gebeurt steeds aan het einde van een sessie.