Tarieven

Praktijk voor Psychotherapie & Begeleiding

Wilgenstraat 3, 3360 Bierbeek

In Belgiƫ is de uitoefening van psychologie en psychotherapie nog niet wettelijk geregeld. Psychologen en therapeuten zijn nog niet opgenomen in de nomenclatuur van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits-Verzekering (RIZIV). Toch zijn er een aantal instanties die prestaties van psychologen/therapeuten gedeeltelijk terug betalen. Om te informeren of u hiervoor in aanmerking komt, kan u het beste contact opnemen met uw mutualiteit of zorgverzekering.


De tarieven die in De Waterwilg gehanteerd worden verschillen naargelang het aanbod.

Therapeutische Sessies


  • Individuele psychotherapie

                  Duur sessie: 50 minuten

                  Prijs: 60 euro


  • Relatie,- ouder of gezinsgesprek:

                  Duur sessie: 60 minuten

                  Prijs: 70 euro


  • Relatie,- ouder of gezinsgesprek:

                  Duur sessie: 90 minuten

                  Prijs: 105 euroIndien u niet aanwezig kan zijn op een afspraak, willen wij u vriendelijk verzoeken deze 48 u op voorhand te annuleren bij de desbetreffende therapeut. Niet tijdig geannuleerde afspraken of onaangekondigde afwezigheden moeten helaas worden aangerekend. Wij hopen dat u hiervoor begrip kan opbrengen.

Psychodiagnostiek 0 - 18 jaar 


  • Intelligentie onderzoek + verslag

                  Duur: 120 minuten

                  Prijs: 200 euro


  • Belevingsonderzoek, aandacht en concentratie, emotionele en sociale problemen, ontwikkelingsstoornissen... :

                  Duur sessie: 60 tot 120 minuten

                  Prijs: 100 tot 200 euro

Overige


  • Individuele supervisie

                  Duur: 60 minuten

                  Prijs: 65 euro


  • Groepssupervisie (min. 3 en max 5 deelnemers)

                  Duur: in overleg

                  Prijs: 25 euro per student per uur


  • Observaties (klas, thuis ...)

                  Duur: 60 minuten

                  Prijs: 70 euro + kilometervergoeding


  • Schoolbespreking, overleg hulpverleners... :

                  Duur: 60 minuten

                  Prijs: 70 euro + kilometervergoeding

Betaling gebeurt steeds aan het einde van een sessie. Dit kan cash of via een app.