Home

De Waterwilg

Praktijk voor Psychotherapie & Begeleiding


De Waterwilg is een groepspraktijk voor psychotherapie en begeleiding die zich richt naar kinderen, jongeren en volwassenen met psychische moeilijkheden of zorgen.


Vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op hulpverlening die het best bij hem of haar past, wordt er veel aandacht besteed aan de specifieke hulpvraag en (zorg)behoefte van elke cliënt. Op basis daarvan organiseren we begeleidingen op maat en stemmen we het therapie traject af op wat er nodig is voor elke individuele cliënt.


Kinderen en jongeren van 3 tot 18 kunnen in De Waterwilg terecht voor individuele therapie. Daarnaast is ook ouderbegeleiding, opvoedingsondersteuning en therapie voor het ganse gezin mogelijk.


Voor volwassenen voorziet de praktijk in individuele psychotherapie en partnerrelatietherapie.


Tevens kunnen therapeuten in opleiding of hulpverleners in De Waterwilg terecht voor vorming en supervisie.

Hulpverlening op maat

Eigen aan De Waterwilg is dat de hulpvraag van de cliënt het uitgangspunt is voor elke begeleiding. Het therapeutisch proces wordt aangepast aan de specifieke noden en behoeften van elke cliënt. Deze bepalen het doel, het tempo en de manier van werken. Afhankelijk van de specifieke situatie zal de therapeut anders te werk gaan. Er wordt daarbij vertrokken van het principe dat iedereen recht heeft op de hulpverlening die voor hem of haar het meest geschikt is.


Elke begeleiding zal dus starten met het zorgvuldig vaststellen van de behoeften van de cliënt en het grondig stil staan bij de zorgen en moeilijkheden die er zijn. Er wordt gekeken naar wat de cliënt graag anders wil en wat hiervoor nodig is. Op basis daarvan zal de therapeut de verschillende behandelmogelijkheden aankaarten en worden voor- en nadelen besproken. In onderling overleg zal vervolgens gezocht worden naar die hulpverlening die het beste aansluit bij de cliënt. Indien aangewezen kunnen hier tevens externe hulpverleners bij betrokken worden. 


Om dit alles te kunnen doen, bestaat De Waterwilg uit een team van psychologen-psychotherapeuten dat gespecialiseerd is in: 


  • het opbouwen van een goede relatie met de cliënt waarin overleg en samenwerking centraal staat
  • het vaststellen van de zorgen en behoeften van de cliënt en het in dialoog gaan over wat er nodig is om hier iets aan te veranderen
  • het hanteren van verschillende referentiekaders en behandelmethoden om zo hulpverlening op maat aan te bieden
  • een gedegen teamwerking waarbij er binnen het team kan gekeken worden welke hulpverlening het meest geschikt is voor de cliënt